Vi er Miljøfyrtårnsertifisert! 🌱

Som del av vårt forpliktende arbeid for et bærekraftig miljø, klima og et bedre arbeidsmiljø, ønsker vi å informere om at vi 31.01.24 ble Miljøfyrtårn-sertifisert. 

Oppfordring til vårt nettverk:

Vi mener at miljøansvar er en kollektiv innsats. Derfor oppfordrer vi våre kunder, samarbeidspartnere og leverandører til å vurdere sertifisering og sammen med oss bidra til en grønnere fremtid. La oss jobbe sammen for en bærekraftig utvikling!

Hvorfor åpenhet?

Vi mener at åpenhet i vårt arbeid innen klima, miljø og arbeidsmiljø er vesentlig. Dette gir våre kunder og andre interesserte mulighet til å vurdere vårt engasjement og innsats på egenhånd.

Hva vil bli offentliggjort?

1. Gjennomførte tiltak

2. Resultater fra vår innsats

3. Vårt klimaregnskap

Dokumentasjon:

All offentlig informasjon om vårt arbeid på klima, miljø og arbeidsmiljø vil være tilgjengelig for hvert kalenderår. Dersom du ønsker å se denne, kan du sjekke nettsiden vår, våre sosiale medier, eller be om en direkte lenke.

Gå inn på siden under for å se våre resultater fra 2023

Gå inn på siden under for å se våre resultater fra 2023

https://rapportering.miljofyrtarn.no/stats/164245

Smarte og trygge løsninger til riktig pris

Ta kontakt med oss, så hjelper vi deg med å finne de beste løsningene for deg og dine behov.